Radio Stations & News

MBC Radio 1 & 2.   Zodiak Radio.   Times Radio.

MBC Radio 2 & Radio 1

 
 

Zodiak Radio Station

Click the PLAY button to listern to Zodiak Radio.
To go to official Zodiak website Click here

Times Radio Station

 

Times Radio Malawi Logo

To go to Times official website Click here